Συμβουλευτική παιδιού – εφήβου – ενηλίκου – οικογένειας – ζευγαριού

Αποτελεί ένα ασφαλές πλαίσιο εξατομικευμένου ή ομαδικού ραντεβού, όπου ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει τους προβληματισμούς του καθιστώντας σαφές το προσωπικό του αίτημα για βοήθεια.

Όλες οι πληροφορίες που δίνει, καθώς και τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου υπάγονται αυστηρά στο πλαίσιο του επιστημονικού απορρήτου.

Η εκ των προτέρων γνώση αυτής της πληροφορίας, λειτουργεί πάντα καθησυχαστικά, προάγοντας την σκέψη «να δώ έναν ειδικό» σε πρωτοβουλία.

Photo Ο ρόλος του ειδικού είναι να ακούσει, να καταγράψει, να αποκωδικοποιήσει και να συνθέσει τις πληροφορίες που λαμβάνει. Οι εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτει, του επιτρέπουν να πραγματοποιήσει με επιτυχία την παραπάνω διαδικασία, έχοντας όλα τα απαραίτητα επιστημονικά εφόδια να σταθεί με ευθύνη και σύνεση απέναντι στο όποιο πρόβλημα. Ο ίδιος έχει τις λύσεις που αφορούν κατά περίπτωση κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και τους τρόπους να τις κάνει ορατές.

Η εγγύηση της συμβολής του είναι αφενός η ανάληψη της ευθύνης του ψυχικού βάρους του συνομιλητή του και αφετέρου η δέσμευση του για το αποτέλεσμα. Η συμβουλευτική ατομική ή ομαδική απαιτεί αμοιβαία συμμετοχή, ενδιαφέρον αλλά και συνέπεια ως προς την κοινή «έρευνα» εξεύρεσης της λύσης.

Το αποτέλεσμα, θα δικαιώσει και τις δύο πλευρές – ειδικό και ενδιαφερόμενο - και θα καταστήσει τη συνθήκη μιας κατ΄ανάγκη βραχείας συνεργασίας, σε σωστή απόφαση !!!