Σχολές Γονέων

Η «γραμμή» φιλοξενείται από οργανωμένους φορείς και στηρίζει την πρωτοβουλία τους να παράσχουν στα μέλη τους εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο φορέα καταρτίζεται πρόγραμμα τακτικών συναντήσεων γονέων, με στόχο μέσα από μια συζήτηση να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απορίες.

Η συγκεκριμένη συντροφιά έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, αλλά και την ευελιξία να οργανώνει ένα θέμα κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εντοπίζοντας και αξιολογώντας τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Photo

Η επιτυχία αυτού του προγράμματος εξασφαλίζεται, συνδυάζοντας το κοινό ενδιαφέρον με τη διαθεσιμότητα του ανθρώπου που γνωρίζει και μπορεί να δώσει απαντήσεις.