Διερεύνηση Παιδιού

Η «γραμμή» εφαρμόζει ειδικά προγράμματα διερεύνησης, ικανά να ανιχνεύσουν και να καταγράψουν μέσα από μια σύντομη και απλή διαδικασία την πλήρη γνωστική εικόνα του παιδιού. Με αφορμή αδυναμίες ή ιδιαιτερότητες αρχικά διαπιστωμένες από δασκάλους ή γονείς στο σχολικό πλαίσιο, πραγματοποιείται έρευνα με σκοπό να εντοπιστεί και να αναλυθεί ο τρόπος που ένα παιδί μπορεί να προσλάβει, να αποκωδικοποιήσει και τελικά να χρησιμοποιήσει τη γνώση.

Η διερεύνηση περιλαμβάνει διάφορα tests που η διεξαγωγή τους γίνεται για το παιδί ένα ευχάριστο παιχνίδι, χωρίς να θυμίζει σε τίποτα μάθημα ή εξέταση.

Photo

Τα αποτελέσματα που ο ειδικός συλλέγει, αποτελούν αδιάψευστα στοιχεία ενώ η αξιολόγησή τους καταδεικνύει με τρόπο σαφή και αδιαπραγμάτευτο το σύνολο των ικανοτήτων και των αδυναμιών του παιδιού.