Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η «γραμμή» θέλει να βρεθεί δίπλα σε γονείς και εφήβους στη δύσκολη στιγμή της επιλογής επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα αγχωτική για τον έφηβο, που καλείται να αποφασίσει συχνά επηρεασμένος από εξωγενείς παράγοντες, τελείως ανεξάρτητους από τις κλίσεις και τα ταλέντα του. Κατά συνέπεια πολλές φορές οδηγείται σε λάθος επιλογές που στη πορεία του χρόνου δεν μπορεί ή δε θέλει πλέον να υποστηρίξει βιώνοντας την αποτυχία. Το επάγγελμα άλλωστε, αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία της προσωπικής μας ταυτότητας, σε κοινωνικό πλαίσιο δε, κατά την ενήλικη ζωή μας παραμένει ένα από τα πιο κυρίαρχα στοιχεία αυτοπροσδιορισμού.

Τα test επαγγελματικού προσανατολισμού αποτελούν συμπληρωματικά εργαλεία στην παραπάνω διαδικασία, που με τα απολύτως αξιόπιστα αποτελέσματά τους μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα κατά την προσωπική αξιολόγηση του εφήβου.

Η ευστοχία της επιλογής, θα αποτελέσει δικαίωση εφήβου και οικογένειας για όλη την πορεία έως την τελική απόφαση!