Συμβουλευτική εξ' αποστάσεως

Οι προβληματισμοί μικρών και μεγάλων, δεν γνωρίζουν όρια γεωγραφικά ή άλλα. Δεν αφορούν μόνο όσους μπορούν να έχουν εύκολα, πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά τον καθένα από εμάς, όπου κι όσο μακριά κι αν βρίσκεται.

Η σύγχρονη τεχνολογία, ευτυχώς για όλους, δίνει λύση στην πρόσβαση που επιθυμούμε για να λύσουμε ένα προσωπικό μας θέμα. Τώρα ο κάθε ενδιαφερόμενος ενήλικας, ή ενδιαφερόμενος ανήλικος, με την σύμφωνη γνώμη και συναίνεση του κηδεμόνα – γονέα, μπορεί να επιλέξει τον ειδικό που θα απευθυνθεί.

Photo Οι συνεδρίες που πραγματοποιούνται από απόσταση, επιλέγονται για να εξυπηρετήσουν τόσο την απόσταση, όσο και θέματα υγείας που υπό άλλες συνθήκες θα απαγόρευαν την επίσκεψη σ΄έναν ειδικό. Διεξάγονται μέσω Skype, σε συχνότητα και διάρκεια που επιλέγεται όπως σε κάθε άλλη συμβουλευτική παρέμβαση.