Εκδοτικές Δραστηριότητες

Ο πρώτος Οδηγός Συναισθηματικής Αγωγής για … όλους!

Μην διαβάσετε αυτό το βιβλίο, χωρίς προσωπικό λόγο!
Κάντε το μόνο όταν νιώσετε, πως δεν κατανοείτε τις αντιδράσεις του παιδιού σας.
Μόνο όταν το δικό του συναίσθημα, εκπέμπετε σε διαφορετική «γλώσσα» από τη δική σας.
Τότε μόνο, θα σας φανεί χρήσιμο!
Και μετά από αυτή τη στιγμή, … θα γίνει πολύτιμο!