Ποιοι είμαστε?

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Προσέγγισης «γραμμή», υπάρχει για να στηρίζει την οικογένεια.
Είναι ένας σύγχρονος επιστημονικός φορέας, που καινοτομεί σε όλα τα πλαίσια ανάπτυξης και παροχής των υπηρεσιών του, έχοντας υπερκεράσει το χάσμα μεταξύ επιστημονικού λόγου και λύσης.

Οι προσφορές μας